Загрузка...
РЕКЛАМА
Текстовый блок сдаётся под Вашу рекламу.
Размер: до 500 символов.
Цена: $100 в месяц.
По вопросам размещения обращаться к Михаилу Киселёву.

Скидки на импорт ряда грузов

19.01.2023

Армения

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЮЖНО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ФИРМЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

(ДЦФТО)

 

         В рамках проводимой Тарифной политики ЗАО «ЮКЖД» (далее ТП ЗАО «ЮКЖД») на 2023фрахтовый год, с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. (включительно):

1. при расчете провозной платы по территории ЗАО «ЮКЖД» (перевозки в импортном сообщении) на перевозку зерновых грузов (ГНГ 1001-1008): пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо, семена канареечника и шрота (ГНГ 2304; 2306) через зерновые терминалы порта Поти назначением в Республику Армения, установлена ставка 0,034$ за 1 тн*км;

2. при расчете провозной платы по территории ЗАО «ЮКЖД» (перевозки в импортном сообщении) на перевозку груза «тростниковый сахар» (ГНГ 17011410) через терминалы порта Поти назначением в Республику Армения, установить ставку 0,057$ за 1 тн*км;

3. При расчете провозной платы по территории ЗАО «ЮКЖД» (перевозки в импортном сообщении) на перевозку грузов цемент (ГНГ 25232) и цементного клинкера (ГНГ 25231) в Республику Армения, установить ставку 0,056$ за 1 тн*км;


2023 ֆրախտային տարվա «ՀԿԵ» ՓԲԸ Սակագնային քաղաքականության (այսուհետ՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ ՍՔ) շրջանակում 2023թ. հունվարի 01-ից մինչև 2023թ. դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ՝

1. «ՀԿԵ» ՓԲԸ տարածքով /փոխադրումներ միջազգային հաղորդակցությունում/ Փոթի նավահանգստի հացահատիկային տերմինալներով դեպի Հայաստանի Հանրապետություն նշանակումով հացահատիկային բեռների /ԱԽԲ 1001-1008/ ցորեն, աշորա, գարի, վարսակ, եգիպտացորեն, բրինձ, հացահատիկային սորգո, հնդկացորեն, կորեկ, դեղձանի սերմեր և քուսպի /ԱԽԲ 2304; 2306/   փոխադրավճարը հաշվարկելիս սահմանվել է հետևյալ դրույքաչափը՝

-         0,034 ԱՄՆ դոլար 1 տոննա*կմ-ի համար:

2. «ՀԿԵ» ՓԲԸ տարածքով /փոխադրումներ միջազգային հաղորդակցությունում/ Փոթի նավահանգստի տերմինալներով դեպի Հայաստանի Հանրապետություն նշանակումով շաքարեղեգի բեռի /ԱԽԲ 17011410/ փոխադրավճարը հաշվարկելիս սահմանվել է հետևյալ դրույքաչափը՝

-         0,057 ԱՄՆ դոլար 1 տոննա*կմ-ի համար:

3. «ՀԿԵ» ՓԲԸ տարածքով /փոխադրումներ միջազգային հաղորդակցությունում/ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն նշանակումով ցեմենտի /ԱԽԲ 25232/ և ցեմենտի կլինկերի բեռների /ԱԽԲ 25231/ փոխադրավճարը հաշվարկելիս սահմանվել է հետևյալ դրույքաչափը՝

-         0,056 ԱՄՆ դոլար 1 տոննա*կմ-ի համար:

 

К списку телеграмм